Varėnos kraštas naujuose leidiniuose

Varėnos  kraštas   naujuose  leidiniuose
09 sausio 19:26 2017 Print This Article

Varėnos viešosios bibliotekos antrame aukšte parengta spaudinių paroda, supažindinanti su 2016 metais gautais kraštotyros leidiniais

Parodoje eksponuojamas dzūkų kultūros žurnalas „Dainava“ (2015 / 2 (30), 2016 /1 (31), leidžiamas nuo 2000 m.  Šiame leidinyje   rašoma apie Merkinę, Dzūkijos nacionalinį parką, etnokultūrą, drevinės bitininkystės puoselėtojus Musteikos ir Marcinkonių kaimuose, Dainavos krašto biologinę įvairovę, floros ir faunos savitumus.

Pristatoma Vytauto Valentino Česnulio knyga „Kanauninkas Klemensas Maliukevičius“, kurioje atsispindi žymaus Lietuvos bažnyčios veikėjo, lietuvybės puoselėtojo Klemenso Maliukevičiaus gyvenimo kelias nuo gimimo Latežeryje iki mirties Valkininkuose.

Ramunės Sakalauskaitės knyga „Gyvenimas, koks jis buvo“ pateikia  monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografiją. Knygoje taip pat rasime pasakojimą apie K. Vasiliausko kunigavimą Varėnoje 1968 – 1975 metais.

Leidinyje „Jonas Aleksonis. Bibliografija“ pateikta buvusio Perlojos bandymų stoties direktoriaus dr. Jono Aleksonio gyvenimo ir mokslinės veiklos apžvalga bei jo publikacijų bibliografija, J. Aleksonį pažinojusių žmonių atsiminimai.

Juozas Kvaraciejus autobiografijoje „Policininko atsiminimai“ aprašo piemenuko įspūdžius iš Pirmojo pasaulinio karo mūšių Česukų kaimo apylinkėse, lietuvių-lenkų kovų epizodus, mokslo metus Merkinės progimnazijoje, o vėliau Alytuje, kaimo vaiko kelią į Lietuvos kariuomenės gretas ir tarnybos metus (1932-1940) Lietuvos policijoje.

Joana Grigaitienė leidinyje „Svajonės pašaukti“ pasakoja apie Varėnos krašto pedagogus, šviesias asmenybes , ir jų veiklos rezultatus.

Knygoje „Pirmasis geležinkelis Lietuvoje“ (1 kn.) rasime informacijos apie Valkininkų, Matuizų, Varėnos ir Marcinkonių geležinkelio stotis, jų istoriją, pastatus, planus, projektus.

Vytauto Stanikūno leidinyje „Lietuvos kaimo trobesiai“ aprašomas XIX a. pabaigoje Musteikos kaime Tomo Gaidžio pastatytas namas bei į Lietuvos liaudies buities muziejų iš Zervynų kaimo atkelta Pranės Tamulevičienės pirkia.

Žygimanto Buržinsko monografijoje „Istorinė Merkinės rotušė“ analizuojami turimi archeologiniai, istoriniai, ikonografiniai šaltiniai apie Merkinės miesto rotušę.

Apie Merkinės miestelio šturmą 1945 metais rašo Ernestas Kuckailis knygoje „Tylūs žingsniai per samanas“. Nijolė Gaškaitė leidinyje „Pasipriešinimo istorija, 1944-1953 metai“ mėgina atskleisti patį tragiškiausią XX amžiaus Lietuvos istorijos puslapį, rašo apie Dainavos apygardos partizanus, pateikia Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimus apie Merkinės puolimą 1945 metų gruodžio 15 dieną. Apie rezistencinio laikotarpio metu Dainavos apygardai vadovavusius partizanų vadus, jų biografijas, prisiminimus ir liudijimus pasakojama vaizdo diske „Tėvynė – tai ta vieta žemėje, už kurią esi atsakingas“.

Parodoje – naujausia Vytauto Valentino Česnulio knyga „Tarp ežerų ir girių“, pasakojanti apie Girežerio kaimą, jo praeitį ir dabartį, gyventojus.

Eksponuojama Marijos Valuckienės knyga „Radyščius: giminių medžių sodas“, kurioje pagal žmonių pasakojimus, archyvinę medžiagą bei kitus spausdintus šaltinius aprašyta Radyščiaus kaimo ir jo aplinkos geografinė bei istorinė padėtis, apžvelgti Merkinės seniūnijos, Liškiavos parapijos istoriniai momentai, suteikiama žinių apie Dzūkijos nacionalinį parką, Liškiavos ir Radyščiaus mokyklas.

Žymus archeologas, nuo 1947 metų dalyvavęs daugelio Lietuvos vietovių tyrinėjimuose,  Adolfas Tautavičius leidinyje „Iš archeologo užrašų“ aprašo svarbius XX a. Lietuvos archeologijos mokslo etapus, mini archeologinius tyrinėjimus Varėnos rajone.

Reprezentaciniame albume „Gintaro Lietuva“ rasime informacijos apie Dzūkijos nacionalinį parką ir jame esančius kaimus, Varėnoje gimusi menininką M. K. Čiurlionį, jo kūrybinį palikimą.

Gražiausių objektų Lietuvoje žinynas „Ypatinga Lietuva“ supažindina su nacionaliniais ir regioniniais parkais, rezervatais. Leidinyje rašoma apie Dzūkijos nacionalinio parko išskirtinę vertę, jo upių slėnių kraštovaizdį, Marcinkonių ir Merkinės lankytojų centrus, kaimus, Čepkelių valstybinį gamtinį rezervatą.

Ekspozicijoje rasime ir grožinės literatūros kūrinių.  Tai  rašytojo Romo Gudaičio knyga „Vytauto vergo įdagas. Rudnia iškeliauja į dangų“.  Novelių cikle „Rudnia iškeliauja į dangų“ ryškiai ir spalvingai atskleidžiami nedidelio Varėnos krašto kampelio žmonių likimai, jų bendravimo būdas.

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos išleistoje eilėraščių ir prozos knygoje „Ant asfalto duona nežydi“ išspausdinti Valkininkuose gyvenančių literačių Marijos Inkrataitės-Blažulionienės ir Eugenijos Strazdienės eilėraščiai. Savo gimtinės poezijos mylėtojams naujausią eilėraščių rinkinį „Margieji paukščiai“ padovanojo iš Varėnos rajono kilusi ir JAV gyvenanti Stacy Lee (Stasė Piliūtė). Varėnoje gyvenančio literato, daugelio poezijos knygų autoriaus Petro Miliūno eilėraščių knygoje  „Minčių labirintuos“ išspausdinti 108 eilėraščiai, o    Marija Dalia Kavaliauskienė knygoje „Šimtažiedė verba šimtažodė“ supažindina su  eilėraščiais, kurie užrašyti nuo 1959 iki 2014 metų.    Stasio Lipskio knygoje  „Biografijų perlai“ pateiktas rašinys apie iš Senosios Varėnos kilusią režisierę Dalią Tamulevičiūtę.

Parodą papildo naujų kraštotyros leidinių bibliografinė apžvalga.

Elena Glavickienė , Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja.

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.