Popietė su liaudies dainomis

Popietė su liaudies dainomis
22 gegužės 19:49 2017 Print This Article

Gegužės 17 d. popietę Puodžių kaimo bibliotekoje vyko renginys „Oi tu kregždele“, skirtas tautosakos rinkėjams ir pateikėjams Varėnos rajone.

žiūrovai 1 Puodžių moterų etnografinio ansamblio „Keturnycis“ dalyvė Zosė Tarailienė padainavo dainą „Kad aš turėjau pas tėvulį valalį“. Bibliotekininkė Veronika Tiškevičienė pristatė renginio temą ir viešnias – Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojas Laimutę Cibulskienę ir Elena Glavickienę.

 

Bibliografė L.  Cibulskienė papasakojo apie liaudies kūrybos puoselėtoją Rožę Sabaliauskienę, lietuvių liaudies dainininkę Agotę Žuraulienę iš Margionių kaimo, tautosakininką, buvusį Perlojos, Babriškių, Akmens parapijų kleboną Juozapą Čapliką, buvusį Valkininkų parapijos kleboną, užrašinėjusį liaudies dainas, Praną Bieliauską, rašytoją Vincą Krėvę ir etninės kultūros tyrinėtoją Robertą Vėlių.

 

Elena Glavickienė kalbėjo apie iš Gudakiemio kaimo kilusią lietuvių liaudies dainų atlikėją ir pateikėją Oną Jauneikienę-Pašukonytę, 1911 m.  Valkininkuose, Nedzingėje, Merkinėje, Perlojoje ir Marcinkonyse 2000 liaudies dainų surinkusį suomių mokslininką Aukusti Robertą Niemį, Žiūrų etnografinio ansamblio vadovę Marcelę Paulauskienę, Marcinkonių etnografinio ansamblio įkūrimo iniciatorių Juozą Averką, talentingą liaudies dainininką ir pasakotoją Petrą Zalanską iš Mardasavo kaimo.

 

 

E. Glavickienėė ir L. CibulskienėRenginyje ypatingas dėmesys buvo skirtas  iš Puodžių kaimo kilusiai  talentingai  tautosakos pateikėjai  Anelei Čenkutei-Čepukienei (1904-1980). E. Glavickienė papasakojo apie  vargingą jos gyvenimą,  meilę liaudies dainai, kūrybinį palikimą bei  pristatė 1973 m. „Vagos“ leidyklos išleistą A. Čepukienės tautosakos ir kūrybos rinktinę „Oi tu kregždele“. Paskaitė ištraukas iš jos autobiografijos, kuriose  jaudinančiai pasakojama  apie sunkią našlaitės dalią, vestuves su nemylimu vyru.  L. Cibulskienė iš šios knygos perskaitė A. Čepukienės eilėraščius „Audėja“ ir „Norėtau žinoti“, supažindino su patarlėmis, priežodžiais, mįslėmis.  V. Tiškevičienė paskaitė ištrauką iš A. Čepukienės labai įtaigiai aprašyto vaizdelio „Ežeras“.

 

Prisiminimais apie liaudies dainininkę A.  Čepukienę pasidalijo buvusi ilgametė Puodžių kaimo bibliotekos darbuotoja Elena Čenkienė. Skambėjo Puodžių etnografinio ansamblio „Keturnycis“ moterų atliekamos dainos: „Vai tu sakal sakale“, „Pavasario  dienelį“, „Jau žirgeliai sukinkyti“, „Devyni metai“, „Aš išėjau an dvaro“, kurias prieš kelis dešimtmečius dainavo  iš jų gimtojo kaimo kilusi garsi liaudies dainų atlikėja Anelė Čepukienė.

 

 

Elena  Glavickienė

Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.