MOKSLININKAS ALEKSANDRAS ČYRAS

MOKSLININKAS ALEKSANDRAS  ČYRAS
22 kovo 21:01 2017 Print This Article

Varėnos viešosios bibliotekos antrame aukšte parengta spaudinių paroda, skirta akademiko, habilituoto technikos mokslų daktaro, profesoriaus Aleksandro Čyro 90-osioms gimimo metinėms paminėti.
Parodoje pristatoma Aleksandro Čyro, gimusio 1927 m. kovo 15 d. Merkinėje, trumpa biografija. Eksponuojama 2006 m. „Technikos“ leidyklos išleista Juozo Stražnicko monografija „Akademikas Aleksandras Čyras. Gyvenimo spalvos“. Knygoje pasakojama apie A. Čyro tėvus, vaikystę, mokymąsi Merkinės pradžios mokykloje , Jėzuitų gimnazijoje Kaune, Merkinės gimnazijoje, studijas Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultete. Supažindinama su A. Čyro organizacine, pedagogine ir moksline veikla. Šios monografijos „Įvadiniame žodyje“ VGTU rektorius prof. Romualdas Ginevičius rašo: „Knyga mane sujaudino, kadangi buvau nemažos dalies čia aprašytų įvykių liudininkas – nuo 1964 iki 1969 m. kaip studentas, nuo 1969 m. – kaip darbuotojas. Mano kraštietis akademikas A. Čyras , esame gimę tame pačiame Varėnos rajone, prieš akis iškyla kaip rektorius, viršininkas, kurį teko pajusti bendraujant ir aukštojoje mokykloje, ir kitoje aplinkoje. Pajusti tokį, koks jis perteikiamas knygoje, – kietas vadovas akademinėje aplinkoje ir visai kitoks – linksmas, pokštaujantis – už jos ribų. “ Pasakojimą apie mokslininką Aleksandrą Čyrą paįvairina dokumentai, prisiminimai ir nuotraukos.
Pateikiama Algimanto Nako monografija „Vilniaus Gedimino technikos universiteto raida. 1956 – 2006“ ( Vilnius: Technika, 2006), skirta Vilniaus aukštosios technikos mokyklos 50-mečiui pažymėti. Šiame leidinyje rasime nemažai informacijos apie A. Čyrą, kurio pastangomis buvo įsteigtas Vilniaus inžinerinis statybos institutas (VISI). Šio instituto rektoriumi A. Čyras dirbo iki 1990 metų. 1990-1992 m. jis buvo rektorato patarėjas. „A. Čyrą išgarsina mokslo darbai iš statybinės mechanikos, jis gauna aukštai vertinamą Galiorkino premiją, jo darbai tampa žinomi tarptautiniu mastu,“- rašoma monografijoje.
Supažindinama su 2007 m. kovo 15 d. Varėnos viešojoje bibliotekoje vykusios mokslinės konferencijos, skirtos akademiko Aleksandro Čyro gimimo 80-mečiui paminėti, medžiaga. Konferencijos dalyvius su A. Čyro pasiekimais supažindino Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) pirmasis prorektorius, prof. Edmundas Kazimieras Zavadskas. Savo knygą „Akademikas Aleksandras Čyras. Gyvenimo spalvos“ pristatė žurnalistas Juozas Stražnickas. Brolį prisiminė ir VGTU prof. Petras Čyras, skaitęs pranešimą apie saugą ir sveikatą darbe. Įdomius, turiningus pranešimus skaitė akademikas Bolius Poškus, VU prof. Jonas Grigas, VGTU prof. Romualdas Navickas, VGTU doc. Juozas Jankauskas ir kt. Apie šią mokslinę konferenciją bei A. Čyro jubiliejaus paminėjimą Varėnoje ir Merkinėje buvo paskelbta spaudoje nemažai straipsnių , kurių sąrašas papildo konferencijos medžiagą.
Eksponuojamos rajono ir respublikos periodiniuose leidiniuose spausdintos publikacijos apie mokslininką. Jose rašoma, kad „Aleksandras Čyras – daugelio mokslinių darbų, monografijų, vadovėlių autorius. Jo monografijos anglų kalba išleistos Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Lenkijoje.
A. Čyras – 1993 metų Lietuvos valstybinės premijos laureatas. 1996 m. jis apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III-iojo laipsnio ordinu.“ (Statyba ir architektūra. – 2001, Nr. 10, p. 18; Mokslas ir technika. – 2001, Nr. 10, p. 21).
Aleksandras Čyras mirė Vilniuje 2001 m. rugsėjo 29 d. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Elena Glavickienė
Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.