Eidami slidžia gatve nesvirduliuokite – praneš policijai!

Eidami slidžia gatve nesvirduliuokite – praneš policijai!
08 vasario 14:09 2016 Print This Article

Neseniai „Giružis“ rašė (2016 m. sausio 15 d. str. „Daktaras buvo blaivus“), kad rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas Nikolajus Lysenkovas su dviem policijos pareigūnais įsiveržė į Varėnos ligoninės direktoriaus pavaduotojo, buvusio ilgamečio šios įstaigos vyr.gydytojo Henriko Bukelio kabinetą ir pareikalavo pūsti į alkotesterį…

Romana Vaičkutė

Direkorius nieko nežino

Tąsyk daktaras H.Bukelis nesipriešino ir papūtė į alkotesterį. Rezultatas savivaldybės valstybės tarnautojui N.Lysenkovui buvo netikėtas – 00! Beliko atsiprašyti ir užverti kabineto duris iš kitos pusės.

Kartu kabinete su H.Bukeliu buvo ir dabartinis ligoninės direktorius Algirdas Miklyčius, kuris nei sutrukdė, nei kitaip sureagavo į netikėtą patrulių įsiveržimą.

Tačiau į „Giružio“ prašymą pakomentuoti šį incidentą telefonu, A.Miklyčius atsisakė ir paprašė klausimus atsiųsti el.paštu, kad būtų „viskas uždokumentuota“. Tą ir padarėme. Atsakymo laukėme dvi savaites. Štai interviu su Varėnos ligoninės vadovu:

– Kodėl pirmadienį Jūsų pavaduotojui Henrikui Bukeliui buvo tikrinamas blaivumas?

– Man šio įvykio aplinkybės nėra žinomos.

– Kas inicijavo šį patikrinimą ir iškvietė policijos pareigūnus?

– Man šio įvykio aplinkybės nėra žinomos.

– Kodėl su policijos pareigūnais tikrinti daktaro blaivumo kartu atvyko rajono savivaldybės administracijos vyr.specialistas Nikolajus Lysenkovas?

– Manau, kad šį klausimą tikslinga paklausti pas Varėnos rajono savivaldybės administraciją.

– Ar turi šis savivaldybės tarnautojas teisę kištis į VšĮ Varėnos ligoninė vidaus reikalus (konkrečiai – kadrų politiką)?

– Neturi ir nesikiša.

– Kas ateityje laukia Jūsų pavaduotojo H.Bukelio?

– Daug svarbių darbų.

Atsiprašymas sveikatos nepagerino

Po šio incidento, apie kurį rašėme anksčiau, gydytojui H.Bukeliui pablogėjo sveikata ir jis turi nedarbingumo lapelį. Akimirksniu nuo jo kabineto durų dingo ir lentelė su pavarde ir pareigomis – tarsi jis jau nebedirbtų… Jei paklaustume ligoninės direktoriaus, kur dingo lentelė, jis tikriausiai atsakytų, jog nieko nežino, nes teigdamas, kad nesikiša, savivaldybės vyr. specialistas Nikolajus Lysenkovas neturėdamas teisės vis dėlto kišasi į ligoninės vidaus reikalus. Antraip kaip pavadinsi šio žmogaus lakstymą su policijos pareigūnais po ligoninę, nors tuo metu turėtų būti visai kitoj vietoj. Nebent padalinys „Administracijos specialistas“ atitinka sąvoką „specnazas“ (specialios paskirties užduočių vykdymas).

Kur „plekai“ ir kur tiesa?

Po publikacijos mūsų leidinyje netrukus atsirado šios situacijos „paaiškinimas“ kitame rajono leidinyje, nors pagal etikos principus savivaldybės administracijos vadovas turėjo paaiškinančią informaciją atsiųsti „Giružiui“, bet tiek to – savivaldybė juk turi savą leidinį…

Ši istorija sukėlė medikų bendruomenėje nuostabos ir daug diskusijų, kurias naujasis ligoninės vadovas įvardijo „plekais“. „Pletku“, anot A.Miklyčiaus, galima palaikyti ir tai, kad tą dieną, kai buvo „Giružyje“ publikuotas straipsnis „Daktaras buvo blaivus“, ligoninę atvyko rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas ir atsiprašė H.Bukelio. Bet tai daktarui sveikatos nepataisė.

Sausio 26 d. vykusiame rajono tarybos posėdyje nuostaba šiuo klausimu pasidalijo ir kai kurie tarybos nariai, pateikę pareiškimą, kurį perskaitė Angelė Malinovskienė.

Pareiškimas

„Varėnos rajono savivaldybės socialdemokratų frakcija išreiškia didelį susirūpinimą esama padėtimi Varėnos rajono savivaldybės administracijoje, kuomet administracijos direktorius Alvydas Verbickas ir jam pavaldus vyr. specialistas Nikolajus Lysenkovas vykdo su savo tiesioginėm funkcijom nesusijusią veiklą. Šių metų sausio 18 d. Varėnos rajono savivaldybės vyr. specialistas Nikolajus Lysenkovas, kaip pats teigė rajono laikraščiui „Merkio kraštas“, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus prašymu, nusprendė patikrinti blaivumą Viešosios įstaigos Varėnos ligoninė pavaduotojui Henrikui Bukeliui. Kaip teigiama laikraštyje „Merkio kraštas“, „Darbo telefonu Alvydui Verbickui paskambino anonimas ir pranešė, kad ką tik matė daktarą H. Bukelį, kuris ėjo aiškiai neblaivas, sėdo prie automobilio vairo ir išvažiavo į Varėnos gatves. Ir tas pranešėjas – ne N. Lysenkovas. Girtas žmogus prie automobilio vairo –tai nusikalstama veika, ar maža mums lavonų gatvėse? – kalbėjo A. Verbickas. „Šioj vietoj noriu atkreipti jūsų dėmesį. Skambino anonimas, tačiau tai buvo NE N. Lysenkovas… Taip išeina, kad skambinti galėjo bet kas, kad ir Romos popiežius, bet tikrai ne Lysenkovas. Tai, ponas Verbickai, visgi skambino anonimas, ar ne anonimas? Toliau straipsnyje teigiama, kad ponas Verbickas paskambino į policiją ir paklausė, ar būtų įmanoma sureaguoti į galbūt neblaivų vairuotoją, važinėjantį mieste. Tuomet buvo iškviestas vyr. specialistas civilinei saugai Nikolajus Lysenkovas ir jo paprašyta patikrinti H. Bukelio blaivumą. Ponas Lysenkovas sutiko, kadangi, kaip pats teigė, H.Bukelį matė einantį gal per dešimt žingsnių prieky jo link automobilio. Taip pat jis atkreipė dėmesį į nelabai tvirtą jo eiseną, tačiau pamanė, kad tai ne jo reikalas.

Kitas Varėnos rajono laikraštis „Giružis“ šią situaciją pateikia visiškai kitaip. Straipsnio autorius teigia štai kaip: „Kodėl H.Bukeliui buvo iškviesta policija, scenarijus yra numanomas. Tą dieną daktaras asmeniškai nuvežė raštą vienam Varėnos įmonės vadovui, o išeidamas iš jo kabineto susitiko savivaldybės vyr. specialistą N. Lysenkovą. Tada galimai savivaldybės specialistas pamanė, kad daktaras su tuo įmonės vadovu prie kavos „padarė po gramą“ ir skubiai buvo suorganizuota blaivumo patikrinimo akcija.“

Įvertinus pateiktą informaciją spaudoje, galima daryti prielaidą, kad tokių patikrinimų būdu naujieji rajono vadovai tęsia permainas ir siekia atsikratyti nepalankiais sau asmenimis, vietoje jų pasodinant savo žmones, kas jau ir vyksta savivaldybės administracijoje bei kitose savivaldybės įstaigose. Tačiau nerandama būdų, kaip juos pašalinti. Dėl panašaus atvejo Varėnos rajono tarybos socialdemokratų frakcija jau kartą viešai kreipėsi į p. Alvydą Verbicką, kuomet pastarasis bandė „užčiaupti“ opozicijos atstovus, apskųsdamas jų veiksmus specialiosioms tarnyboms. Tuomet p. Verbicko skundai nepasiteisino. Šįsyk – taip pat. Tik šį kartą, mūsų nuomone, administracijos direktorius peržengė visas ribas ir sutrypė visus padorumo principus. Kyla paprastas klausimas merui: tai visgi dėl ko jūs iš Vilniaus pasikvietėte policijoje dirbusį poną Alvydą Verbicką: ar tam, kad dirbtų atsakingą administracinį darbą, valdytų Varėnos rajono savivaldybės biudžetą ir vadovautų didžiausiai įstaigai rajone, ar tam, kad p.Verbickas ir toliau atliktų policininko vaidmenį ir patruliuotų gatvėse, gaudant neblaivius vairuotojus? Kokioms funkcijoms priimtas į Varėnos rajono savivaldybės administraciją ilgametis liberalų partijos Varėnos skyriaus sekretorius Nikolajus Lysenkovas? Turbūt, kad nepalankių liberalams darbuotojų kompromitavimui ir ieškojimui būdų, kaip su jais susidoroti. Mūsų nuomone, būtent taip ir reikėtų įvardinti tokį akiplėšišką, į jokius padorumo rėmus netelpantį, blaivumo patikrinimą…

Pone Alvydai Verbickai, kada gi suprasite, kad jūs jau nebe patrulis, gaudantis nusikaltėlius? Primenam, kad jūs jau 10 mėnesių esat Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius ir blaivumo tikrinti VšĮ Varėnos ligoninė direktoriaus pavaduotojui, gydytojui Henrikui Bukeliui, neturėjote teisės. Telieka vienas žodis tokiai situacijai apibūdinti – GĖDA.

Gėda šios provokacijos organizatoriams ir gėda tiems, kurie pateisina, mūsų nuomone, tokį žmonių persekiojimą.

Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariai: Algis Miškinis, Angelė Malinovskienė, Adelė Ilgininė, Gintautas Miškinis, Jūratė Guogienė, Laima Vileikienė, Povilas Saulevičius, Audrius Saulynas, Jonas Kalanta“

 

Pradžia ,

Parašė Romana

„Giružis“ informacija

 

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.