Tremtis ir rezistencija Varėnos rajone

Tremtis ir rezistencija Varėnos rajone
22 birželio 22:04 2017 Print This Article

Varėnos viešojoje bibliotekoje veikia spaudinių paroda, skirta  Okupacijos ir genocido dienai paminėti

1940–1953 m. laikotarpis Lietuvoje pasėjo mirtį ir netektis. Politinės represijos, kurias patyrė 1940-ųjų birželį Sovietų Sąjungos okupuotos Lietuvos gyventojai, tebėra skaudi, užmarščiai nepasiduodanti tema. 1944 – 1953 m. Lietuvoje buvo ginklu priešinamasi sovietiniams okupantams. Partizanų ir neginkluotos kovos už laisvę istorijos nevalia užmiršti.

Foto parodaParodos tikslas – atskleisti netolimos praeities tragiškus įvykius. Eksponuojamos knygos, straipsnių iš periodinės spaudos kopijos skaitytojams padės suvokti skaudų pokario laikotarpį, paskatins būti neabejingiems savo krašto istorijai.  Dzūkijos partizanų kovos aprašytos darbuose, skirtuose visos Lietuvos laisvės kovų istorijai. Tai Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės knyga „Pasipriešinimo istorija 1944-1953“ – vienas pirmųjų mėginimų po saugumo archyvų atidarymo sintetiniu žvilgsniu aprėpti partizanų kovas.  Ši knyga pateikia apibendrintą, nuodugnia archyvų analize pagrįstą laisvės kovų vaizdą. Daug informacijos apie partizanų kovas pateikė Kęstutis Kasparas knygoje „Lietuvos karas“ (1999). 1991 m. išleisti Adolfo Ramanausko –Vanago prisiminimai „Daugel krito sūnų…“. Autorius per savo išgyvenimus plačiai atskleidė Dzūkijos partizanų kovų istoriją. Vertingas A. Kašėtos parengtas „Liongino Baliukevičiaus  – partizano Dzūko dienoraštis“ (2002).  V. Vitkaus knygoje „Pulkininkas Kazimieraitis“ (2001) prisiminimai pateikti su dokumentika, atskleidžiančia pokario kovų sudėtingumą. Nemažai Dainavos partizanų dokumentų paskelbta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tęstiniame leidinyje „Laisvės kovų archyvas“. Taip pat eksponuojami  dokumentų rinkiniai „Lietuvos partizanų kovos ir jų slopinimas MVD-MGB dokumentuose 1944-1953 metais“(1996), „Lietuvos partizanų Dainavos apygarda (1945-1952 m.) (2003). Parodoje taip pat pateikta: „Pietų Lietuvos partizanų sritis: atlasas“ (2008), Juozo Jakavonio „Šalia mirties“ (2005) – Dzūkijos partizano Juozo Jakavonio-Tigro pasakojimas apie tėviškę ant Merkio kranto Kasčiūnų kaime,  atsiminimai apie partizaninę kovą Merkinės apylinkėse, Varėnos ir Vilniaus saugume, Gulago lageriuose.  Ernesto Kuckailio knygoje „Tylūs žingsniai per samanas“ (2016) remiantis realiais įvykiais, perteikiama Lietuvos partizanų kasdienybė, susirėmimai su okupantais, Merkinės miestelio šturmas 1945 m. Stasio Avižinio knygoje „Gyvi jie mano atminty“ (2007) prisiminimai veda kančių ir tikėjimo keliu.  Knygoje „Pokario žmonių likimus apmąstome šiandien“ (2008) išspausdinti Varėnos rajono vidurinių mokyklų moksleivių konkurso „Lietuvos laisvės ir kančių istorija“  (1995-2005) rašiniai ir viktorinų medžiaga. Parodą papildo aplankas „Varėnos rajonas pokario laikotarpiu: 1945-1953“, kuriame sudėtos straipsnių iš periodinės spaudos kopijos apie rezistenciją Varėnos rajone.

Pirmieji vagonai iš Varėnos geležinkelio stoties į rytus pajudėjo 1941 m. birželio 14-15 d.  Iš Varėnos geležinkelio stoties, jau pasibaigus karui, pirmas tremtinių ešelonas pajudėjo 1945 m.  rugpjūčio 15 d. Didžiausios tremtys iš mūsų rajono vyko 1947 m. gruodžio 19, 1948 m. gegužės 22 ir 1949 m. kovo 31d. Buvę tremtiniai apie gyvenimą už Uralo, Tėvynės ilgesį ir svajones dalijasi  prisiminimuose. Parodoje eksponuojami Petro Kaziulionio atsiminimai „Senoji Varėna. Karai, įvykiai, okupacijos, netektys ir jos žmonių likimai“ (1999). Pateiktas prof. Reginos Žepkaitės atsiliepimas apie P. Kaziulionio atsiminimus. Atsiliepime R. Žepkaitė rašo: „Autorius atliko be galo sunkų ir sudėtingą darbą. Jo atsiminimai kaip kompetentingas šaltinis niekur neskelbtiems įvykiams pažymėti gali būti panaudoti rašant Varėnos istoriją. Tokius atsiminimus vertėtų ypač branginti ir saugoti Varėnos visuomenei.  Labai vertinu autoriaus pastangas sudaryti iš Senosios Varėnos į Sibirą ištremtų žmonių vardinius sąrašus, sunaikintą turtą“.   Parodoje – Marijos Inkrataitės-Blažulionienės knyga „Kas netilpo širdy…“ (1999), kurioje „Sibiro dienoraštis“ sudaro jos eilėraščių ir atsiminimų knygos pagrindą, Stanislovo Abromavičiaus Tremties vaikai. Trečioji knyga (2017).  Parodoje pateiktas literatūros sąrašas apie tremtinių atsiminimus, spausdintus periodinėje spaudoje.

Laimutė Cibulskienė

Varėnos viešosios bibliotekos bibliografė

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.