SUSITIKIMAS SU PRAEITIMI

SUSITIKIMAS SU PRAEITIMI
19 balandžio 20:34 2017 Print This Article

Varėnos viešojoje bibliotekoje veikia senųjų spaudinių paroda „Susitikimas su praeitimi“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Parodai senuosius leidinius iš savo asmeninės bibliotekos paskolino mokytoja Aldona Žilinskienė.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Seniausias šios  ekspozicijos  leidinys –  „Wisu metu gywenimai szwentuju“ (Visų metų gyvenimai šventųjų), išspausdintas Vilniuje, Juozapo Zavadskio spaustuvėje 1859 metais.     Knygą sudaro šešios dalys, kurios yra susegtos į vieną leidinį. Kiekvienoje dalyje išspausdinti  dviejų mėnesių kiekvienos dienos Šventųjų gyvenimų aprašymai.  Taip pat aprašomos religinės šventės:  Verbų sekmadienis, Velykos, Švenčiausios Trejybės šventė, Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų šventė ( rugpj. 15) , Visų Šventųjų diena (lapkr. 1) , Šv. Kalėdos ( Jėzaus užgimimo šventė – gruodžio 25 d.) ir kt. Leidinyje rasime maldų ir giesmių.

 

Parodoje –  1905 metais po spaudos draudimo panaikinimo „Aušros“ b-vės išleistas rašytojo Antano Kriščiukaičio – Aišbės apsakymų rinkinys „Kas teisybė, tai ne melas“  (jame išspausdinti apsakymai   „ Ugnis negesinama išsiplečia“,  „ Kaimo mokykloje,“  „Verpelė,“ „Mūsų ponai“,  „Brička“ ir kt.),  1918 m. Kaune išleistas K. Bizausko leidinys „Raštijos bei literatūros teorija“: Pirmoji dalis („Ateities“ leidinys Nr. 19).

 

Pristatomi grožinės literatūros kūriniai: pirmoji  Putino kūrybos knygelė  „Kunigaikštis Žvainys. Raudoni žiedai“(1917),  Vaižganto„ Raštai“  T. XII (1929), Broniaus Girinio  „Liepto galas“ (1931), brolių Tomdykų „Laimė ir skausmai“ (1931), Penketo (tikrieji aut. vardai: Jonas Dovydaitis, Vladas Burkauskas, J. Docius, Daumantas Čibas, Stasys Butkus) „Vyrai iš Rusnės: karių novelės“ (1937), Kazio Jakubėno  eilėraščių knygelė vaikams „Bus pavasarėlis“ (1939), Vytauto Tamulaičio apysaka vaikams „Ateina pavasaris“ (1937) ,   B. Brazdžionio „Per pasaulį keliauja žmogus“ (1944).

 

šventųjų gyvenimaiEksponuojami mokykliniai vadovėliai ir kiti mokomieji leidiniai: Motiejaus Miškinio „Lietuvių literatūra: D. 1“, (1939), J. N. Norkaus  „Visuotinė istorija (D. 1)“, Prano Mašioto „Aritmetikos uždavinynas: D.1“ ( 1930  ), A. Jakučionio „Kelias į šviesą V dalis“ (gamtos vadovėlis V skyriui, išleistas Kaune 1936 m.), Ig. Malinausko ir J. Talmanto „Lietuvių kalbos gramatika: II skyriui“ (Kaunas: Švento Kazimiero draugijos leidinys, 1939), „Mano mokykla“: skaitymai visuotinos mokyklos antrai klase ( Vilniaus mokytojų bendras darbas. – Warszawa, 1935), „Elektra ir jos istorija“ (1925),  V. Švipo „Ūkininko pirtis“ („Ūkininko knygynėlis, 1934), Juozo Baltūsio knyga „Mokykimės gyventi“  (matematinis būsimo ūkininko, amatininko ar verslininko vadovėlis, 1936)  „Skiltininkų  vadovėlis“ (1938), „Kalbos patarėjas“ (1939).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aišbė 1905Paroda supažindina su periodiniais leidiniais:  1938 metų laikraščio  „Jaunasis  ūkininkas“ komplektu, kurį sudaro 40 numerių, 1938 metų „Naujosios Romuvos“  komplektu (Nr. 1-52), savaitiniu šaulių žurnalu „Trimitas“ (1924 metų komplektas), mėnesiniu mokslo, visuomenės ir literatūros žurnalu „Kultūra“ (1936 – 1939 metų komplektas), „Aido“ priedu vaikams „Varpelis“ (1939 metai), katalikų religiniu mėnesiniu žurnalu „Žvaigždė“ (1940 metų liepos-rugpjūčio (Nr. 7-8).

 

Elena Glavickienė ir Laimutė Cibulskienė

                               Varėnos viešosios bibliotekos  bibliografės

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.