Plaukioti motorinėmis priemonėmis galima toli gražu ne visur

Plaukioti motorinėmis priemonėmis galima toli gražu ne visur
30 gegužės 15:38 2016 Print This Article

Prasideda vasara, ir vis daugiau žmonių išsiruošia į vandens telkinius su motorinėmis valtimis, vandens motociklais ir pan. Tačiau plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis galima toli gražu ne visur (šioms plaukiojimo priemonėms priskiriamos tos, kurios turi vidaus degimo variklį, taip pat laivas ant oro pagalvės, oro sraigtu varomas laivas, vandens motociklas ir kt.).

Aplinkosaugos reikalavimus plaukioti tokiomis priemonėmis nustato aplinkos ministro patvirtintos Aplinkosaugos sąlygos plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis (žr. Priedai). Šios Sąlygos netaikomos vidaus vandens keliuose, išskyrus vandens kelius ežeruose, kurie yra valstybinių parkų ir valstybinių draustinių teritorijose. Valstybinės ir vietinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašus, jų eksploatavimo taisykles galima rasti Vidaus vandens kelių direkcijos  irSusisiekimo ministerijos tinklalapiuose.

Aplinkosaugininkai primena, kad vandens motociklais leidžiama plaukioti tik keturiuose telkiniuose – Baltijos jūroje, Drūkšių ežere, Kauno hidroelektrinės ir Elektrėnų tvenkiniuose. Balskų tvenkinyje jais leidžiama plaukioti nacionalinių sporto federacijų organizuojamų arba koordinuojamų pratybų ar renginių metu.

Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti visose upėse, mažesniuose kaip 10 ha ploto vandens telkiniuose, arčiau kaip 100 m nuo vandens telkinių ir jų salų krantų, maudyklų teritorijų, plūdurais pažymėtų nardymo zonų.

Kur galima plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, priklauso nuo jų variklių galingumo. Su ne daugiau kaip 10 AG (8 kW) galingumo varikliais leidžiama plaukioti visą navigacijos sezoną tik didesniuose kaip 100 ha telkiniuose, o nuo birželio 21 d. iki sezono pabaigos – didesniuose kaip 10 ha. Su 11 AG (9 kW)-20 AG (15 kW) galingumo varikliais leidžiama plaukioti visą sezoną ne mažesniuose kaip 500 ha telkiniuose, o nuo birželio 21 d. iki sezono pabaigos –ne mažesniuose kaip 100 ha. Su 21 AG (16 kW)-150 AG (110 kW) galingumo varikliais – nuo birželio 21 d. iki sezono pabaigos didesniuose kaip 200 ha telkiniuose. Su 151 AG (111 kW)-300 AG (220 kW) galingumo varikliais – nuo birželio 21 d. iki sezono pabaigos didesniuose kaip 500 ha telkiniuose.

Kuriuose vandens telkiniuose draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis arba plaukiojimas juose yra ribojamas, nustato aplinkos ministro patvirtintas Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas draudžiamas ar ribojamas dėl saugomų gamtinių ir (ar) kitų kraštovaizdžio vertybių, sąrašas. Jį galite rastihttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/90d6b710bfea11e3935eb554ea0f25a5 . Sąrašo pakeitimai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d228ddc01b2d11e586708c6593c243ce

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/71957280230f11e684adf059272c7587

Vandens telkinius, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis yra leidžiamas, nustato Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis priedas (žr. Priedai). Naujausias jo patikslinimas – dėl Masčio ežero Telšių mieste. Gegužės 25 d. aplinkos ministras, atsižvelgęs į Telšių r. savivaldybės prašymą, leido šiame ežere plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 KW) visą navigacijos sezoną, teikiant viešąją paslaugą – pažintinį plaukiojimą pramoginiu laivu. Toks laivas galės plaukioti savaeigių plaukiojimo priemonių trasomis ir zonomis, kurias nustatė savivaldybės patvirtintas Vietinės reikšmės vandens turizmo trasų Masčio ežere specialusis planas. Tai leis skatinti regiono turizmo plėtrą.

Baudos už aplinkosaugos sąlygų pažeidimus numatytos Administracinių teisės pažeidimų kodekse ir siekia arti 600 eurų. Pranešti apie pastebėtus pažeidimus reikėtų bendruoju pagalbos telefonu 112.

šaltinis www.am.lt

Komunikacijos skyrius
2016-05-30

Priedai:

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.