Dujų balionai aukštesniuose nei dviejų aukštų pastatuose – draudžiami

Dujų balionai aukštesniuose nei dviejų aukštų pastatuose – draudžiami
04 balandžio 20:21 2016 Print This Article

dujos_t1_1Informuojame, kad Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta, kad gyvenamosios paskirties daugiabučių ir visuomeninės paskirties pastatų, kuriuose įrengiami dujų balionų įrenginiai, aukštingumas gali būti iki 2 aukštų imtinai, o patalpose įrengiamą dujų balionų įrenginį gali sudaryti ne didesnės kaip 50 l talpos vienas balionas arba ne didesnės kaip 30 l talpos du balionai. Aukštesniuose kaip 2 aukštų pastatuose įrengti, keisti ir eksploatuoti 50 litrų ir didesnės talpos dujų balionus – draudžiama. Taip pat draudžiama įrengti dujų balionų įrenginius gyvenamosios paskirties pastatų gyvenamuosiuose kambariuose, rūsiuose ir patalpose, jei jų grindų altitudė yra žemiau žemės lygio, patalpose, kuriose nėra natūralaus apšvietimo. Be to, gyvenamosios paskirties daugiabučiuose pastatuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei patalpose draudžiama įrengti dujų balionų įrenginį be apsaugos vožtuvo, suveikiančio gaisro atveju.
Primename, kad už patikimą ir saugų dujų balionų eksploatavimą bei jų reikiamą būklę yra asmeniškai atsakingi šių prietaisų savininkai (nuomininkai). Jie privalo laikytis dujų sistemų pastatuose įrengimo ir eksploatavimo taisyklių reikalavimų. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos inspektorius, nustatęs dujų eksploatavimo ir saugos norminių aktų pažeidimą, gali skirti įspėjimą arba baudą piliečiams nuo 57 iki 144 eurų.
Galimas gyventojų nerūpestingumas ir neatidumas bei reikiamų žinių, eksploatuojant dujomis užpildytus balionus ir dujinę sistemą trūkumas, gali sukelti skaudžių pasekmių. Dujų nuotėkis iš dujų baliono įrenginio gali sukelti sprogimą, o tuo pačiu ir gaisrą, dėl ko gali nukentėti ne tik šio įvykio kaltininkas, bet ir kiti daugiabučio namo gyventojai ir jų turtas. Be to, žinant dujų sprogimo galimas pasekmes, tokių nelaimių metu nepataisoma žala gali būti padaryta ne tik turtui, bet ir gyventojų sveikatai ir/ ar jų gyvybei. Atsitikus tokia nelaimei, dujų baliono naudotojas privalės asmeniškai atlyginti dujų tiekėjui, to paties gyvenamojo namo gyventojams (pastato) ir/ ar kitiems tretiesiems asmenims, nuostolius (žalą). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad gyventojai, naudojantys dujų balionus pastatuose, kurių aukštingumas yra daugiau kaip 2 aukštai, ne tik pažeidinėja Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, sudaro sąlygas nelaimingo įvykiui atsitikti, tačiau ir sudaro sąlygas didėti centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainai. Pastovioji kainos dalis, kurią nustato Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija, priklauso nuo vartotojų skaičiaus.
Informuojame, kad nuo š. m. gegužės mėnesio planuojama atlikti Varėnos mieste esančių daugiabučių namų, kuriuose yra galimybė suskystintas dujas tiekti centralizuotai, patikrą, o nustačius dujų įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos norminių aktų pažeidimus, asmenys bus traukiami administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 992 straipsnį.

Turto valdymo skyriaus informacija, tel. 31 803

www.varena.lt info

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.