2015 metų Glūko spiningavimo varžybos

2015 metų Glūko spiningavimo varžybos
22 rugsėjo 21:07 2015 Print This Article

2015 metų Glūko spiningavimo varžybų

NUOSTATAI

1. Bendrosios nuostatos

2015 metų Glūko spiningavimo varžybų (toliau – varžybų) yra Mariaus Juškevičiaus labdaros ir paramos fondo (toliau – MJLIPF) organizuojamas renginys. Jo tikslas – skatinti ir plėtoti spiningavimo mėgėjų bendravimą. Pagrindiniai uždaviniai – pritraukti į varžybas kuo daugiau dalyvių; sudaryti sąlygas pasidalinti patirtimi; skatinti tausoti gamtą ir žuvų išteklius. Varžybos organizuojamas ir vykdomas laikantis Mėgėjiškos žūklės taisyklių (MŽT) ir šių nuostatų.

2. Varžybų organizavimas ir vykdymas
2.1. Organizatoriai. 2015 m. varžybas organizuoja MJLIPF.
Organizatoriai yra atsakingi už varžybų starto vietos parinkimą ir paskelbimą, čempionato dalyvių registravimą, etapo dienotvarkės paskelbimą, laimikių svėrimą ir rezultatų fiksavimą bei paskelbimą, apdovanojimų ir prizų parengimą ir įteikimą, rezultatų paskelbimą spaudoje. Varžybose dalyvaujantys organizatoriai vykdo teisėjų funkcijas ir nagrinėja dalyvių skundus ir apeliacijas. Organizatoriai gali taikyti sankcijas MŽT arba šių nuostatų pažeidėjams.
2.2. Dalyviai. Varžybose gali dalyvauti visi norintys. Varžybos asmeninės.
2.3. Varžybos vyksta komandinėje įskaitoje. Komandą sudaro du žvejai.
2.4.Komanda gali pakeisti vieną narį, tačiau narys negali priklausyti kitai komandai.
2.5.Etapo starto vietoje vykdomas vardinis dalyvių registravimas. Vardiniame dalyvių sąraše yra visateisiai varžybų dalyviai.
. Varžybų vykdymas. Varžybos vykdomos vienu etapu:

Varžybų vieta ir laikas :

2015 m. Spalio 10 d.
Glūko ež. – Varėnos r. sav.Glūko km,
poilsio namai „Žibuoklė“
Registracija 8,30-9 h.
Pradžia-9.00 h.,
STARTAS 9.30 – 10 val.
Pabaiga-13.00 h.,
Apdovanojimai 13.30 h.

2.6. Varžybų taisyklės. Varžybų dalyviai privalo laikytis MŽT ir šių nuostatų reikalavimų. Varžybose leidžiama spiningauti mėtant masalą. Vienu metu negalima naudoti daugiau kaip 1 dirbtinį masalą vienu metu. Vienu metu gaudoma tik su vienu spiningavimo įrankiu ir vienu masalu. Atsarginių įrankių kiekis neribojamas;
Draudžiama:
– spiningauti naudojant gyvulinės kilmės masalus;

Užskaitomos ir sveriamos visos varžybų metu dalyvio pagautos žuvys, kurios atitinka tokius dydžio reikalavimus
(matuojant nuo burnos pradžios iki uodegos pabaigos):

Lydeka – 45 cm.
Ešeriai – 15 cm
.
2.7. Rezultatų skaičiavimo ir vietų nustatymo tvarka.

2.8. Prizai ir apdovanojimai. Prizai ir apdovanojimai yra teikiami pasibaigus varžyboms. Į prizus ir apdovanojimus pretenduoja visi dalyviai.

2.9. Pažeidimai ir sankcijos. Bet kokie MŽT ir šių nuostatų pažeidimai nėra toleruojami. Dalyviai, akivaizdžiai pažeidę MŽT arba šiuos nuostatus gali būti diskvalifikuojami iš varžybų. Kitais atvejais dėl sankcijų taikymo sprendžia organizatoriai arba visi varžybų dalyviai.

Kiti pažeidimai ir sankcijos:
– jei dalyvis be pateisinamos priežasties vėluoja sugrįžti nustatytų laiku (leidžiama vėluoti ne ilgiau nei 0,30 val. – po to dalyvio laimikis nėra užskaitomas) – atimama po 100 gr. bendro laimikio svorio už kiekvienas pavėluotas 1 min.;
– jei dalyvis pristato sverti žuvį pagautą ne etapo metu arba ne savo pagautą žuvį – jis diskvalifikuojamas iš čempionato.
2.10. Vienas vyr. teisėjas ir, priklausomai nuo ežero dydžio bei dalyvių skaičiaus, pagalbiniai teisėjai. Skundai ir apeliacijos. Skundai dėl varžybų tvarkos ir apeliacijos dėl sankcijų taikymo priimamos iki apdovanojimų įteikimo pabaigos.

2.11. Kita informacija. Kiekvienas dalyvis yra atsakingas už savo veiksmus varžybų metu. Rekomenduoja laikytis visų saugaus elgesio taisyklių. Dalyviai turi būti pasiruošę padėti vienas kitam nelaimės atveju.
Varžybų dalyvis, pastebėjęs MŽT pažeidėjus arba aptikęs jų įrankius privalo apie tai pranešti organizatoriams, kurie imsis atitinkamų teisėtų priemonių pažeidimui užfiksuoti. Dalyviams draudžiama traukti aptiktus pažeidėjų įrankius.

3.Visi varžybų dalyviai sutinka,kad varžybų metu padarytos fotonuotraukos ir filmuota medžiaga rengėjų nuožiūra gali būti panaudota žiniasklaidoje ir reklaminiais tikslais.

4. Baigiamosios nuostatos.
Varžybų nuostatai galioja 2015 m. sezonui. Nuostatai gali būti keičiami dalyvių iniciatyva iki kitų varžybų pradžios arba naujai priimti LR teisės aktais prieštarautų taisyklėms. Tokiu atveju nuostatai turi būti nedelsiant keičiami, siekiant pašalinti atsiradusius prieštaravimus.

Fondo Prezidenatas Marius Juškevičius

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.